Cena prądu

cena energii elektrycznej

Każdy dostaje rachunek za energię elektryczną. Częstotliwość z jaką je dostajemy zależy nie tylko od tego jakiego dostawcę prądu wybieramy do tego aby dostarczał nam energii, ale bardzo często także od tego jaki abonament zostanie wybrany. Jednak wiele osób w momencie gdy otrzymuje fakturę za prąd, nie do końca wie, co się na nią składa i z czego wynikają takie a nie inne wysokości rachunków.
Zacząć należy od tego, iż na rachunku za energię nie ma jedynie kwoty wynikającej ze zużycia według liczników. Jest to tylko jedna z części składowych takiego rachunku, poza nią możemy znaleźć kilka innych czynników. Należy także pamiętać iż wszystkie składniki rachunku są wyliczane w stawkach netto, dopiero do ogólnej sumy jest doliczana stawka podatku VAT w wysokości 23 procent.
Na cenę prądu z pewnością w pierwszej kolejności składa się wysokość zużytej energii zgodnie ze wskazaniami licznika. Jeżeli wcześniej były wystawiane tak zwane faktury prognozowane, wtedy na rachunku kwota ta zostanie pomniejszona o wysokość zapłaconych prognoz. Kolejną pozycją, jaka składa się na cenę prądu są: opłata przesyłowa, jakościowa, sieciowa i abonamentowa.
Opłata abonamentowa zazwyczaj jest stałej wysokości i podlega rozliczaniu jako opłata miesięczna. Podobnie stałą wysokość ma opłata sieciowa. Opłaty przesyłowa oraz jakościowa są uzależnione od tego jak dużo energii się zużyje oraz zazwyczaj także od tego, którego operatora wybierzemy do świadczenia usług takich jak właśnie przesył energii. Obecnie bowiem mamy w tym zakresie dowolność, możemy bez problemu go zmieniać.
Ceny energii elektrycznej nie mogą być zmieniane według uznania firm zajmujących się jej dystrybucją oraz sprzedażą. Jakakolwiek podwyżka musi być zatwierdzona przez Urząd Regulacji Cen, który może nie wyrazić na nią zgody.
Ponadto, jeżeli mamy przed sobą rachunek za energię, musi się na nich znajdować data odczytu stanu liczników, aktualna wartość według liczników oraz jego poprzednie wskazania, abyśmy mogli sobie porównać wartości kolejnych rachunków.

Cena prądu  u sprzedawców energii waha się w przedziale od 33gr do 55 gr za 1 kwh natomiast  co ciekawe za tą samą energię płacą oni na na giełdzie towarowej za około 15gr za 1 kwh.